Manage Appointment

November 12, 2018 – November 18, 2018

 MONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAYSATURDAYSUNDAY
12th13th14th15th16th17th18th
ERICA9am-3pm9am-3pmOFFOFF2pm-9pm©11:20am-7:20pm10am-6pm
GRECIA12:40pm-8:40pm10:20am-6:20pm1pm-9pm©9am-5pmOFF9am-1:40pmOFF
JAZMINE OFFOFF11:40am-7:40pm1pm-9pm©9am-5pm11:40am-7:40pm10am-6pm
JEANNETTE11:20am-7:20pmOFFOFF11:20am-7:20pm11:40am-7:40pm10am-6pmOFF
JOLISSAOFFOFF11:20am-7:20pm10:40am-6:40pm12pm-8pm12pm-8pm©OFF
LILYOFFOFF9am-5pm9am-5pm11:20am-7:20pm2pm-9pm©10am-6pm
MICA1pm-9pm©11:20am-7:20pmOFFOFF9am-5pmOFF10am-6pm
MICHELLE12pm-8pm9am-5pm1pm-9pm©OFF12:40pm-8:40pm9am-5pmOFF
SEMIONSTANLEYOFFTRAININGSTANLEY9am-1:40pmOFF10am-6pm
SONJA11:40am-7:40pm1pm-9pm©OFF12pm-8pm9am-5pm9am-5pm10am-6pm
STEFANI 10:40am-6:40pm9am-8:40pm9am-8:40pm9am-8:40pmOFFOFF10am-6pm
VERRE9am-5pm1pm-9pm©12pm-8pmOFF10am-6pm9am-5pmOFF
VIKKI1pm-9pm©OFF9am-5pmOFFOFF9am-5pm10am-6pm
VIVIANOFFOFFOFF11:40am-7:40pm1pm-9pm©9am-5pm10am-6pm
YAZMIN9am-5pm11:40am-7:40pm10:40am-6:40pm1pm-9pm©OFFOFF10am-6pm

 

November 19, 2018 – November 25, 2018

 MONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAYSATURDAYSUNDAY
19th20th21st22nd23rd24th25th
ERICAOFFOFFOFFOFF2pm-9pm©11:20am-7:20pm10am-6pm
GRECIA12:40pm-8:40pm10:20am-6:20pm1pm-9pm©OFFOFF9am-1pmOFF
JAZMINE OFF11:40am-7:40pm12pm-8pmOFF9am-5pm9am-5pm10am-6pm
JEANNETTE11am-7pmOFF11:20am-7:20pmOFF10:20am-6:20pm10am-6pmOFF
JOLISSA10:20am-6:20pm9am-5pm11:20am-7:20pmOFF12pm-8pm12pm-8pm©OFF
LILY9am-5pm12pm-8pm9am-2pmOFFOFFOFFOFF
MICAOFFOFF2pm-9pm©OFF11:20am-7:20pm11:40am-7:40pm10am-6pm
MICHELLE1pm-9pm©9am-5pm11:40am-7:40pmOFF12:40pm-8:40pm9am-5pmOFF
SEMIONSTANLEYOFFTRAININGOFF9am-1:40pmOFF10am-6pm
SONJA11:40am-7:40pm1pm-9pm©OFFOFF9am-5pm9am-5pm10am-6pm
STEFANI 11:20am-7:20pm9am-8:40pm9am-8:40pmOFF9am-5pmOFF10am-6pm
VERRE9am-5pm1pm-9pm©9am-5pmOFFOFFOFF10am-6pm
VIKKIOFFOFF9am-5pmOFF1pm-9pm©9am-5pm10am-6pm
VIVIAN9am-5pm11am-7pm10:40am-6:40pmOFFOFF1pm-8pm©10am-6pm
YAZMIN1pm-9pm©12:40pm-8:40pmOFFOFFOFF9am-5pm10am-6pm